1
آمار فضایی-قسمت پنچم– آشنایی با آمار کلاسیک و آمار فضایی-دکتر سعید جوی زاده

آمار فضایی-قسمت پنچم– آشنایی با آمار کلاسیک و آمار فضایی-دکتر سعید جوی زاده

نوشته شده در کلیات و تعاریف 7 بدون نظر

 اهداف آمار فضایی

پیشرفت­های ایجاد شده در زمینه جمع­آوری و پردازش داده­های فضایی امکان کاربرد آمار فضایی را بیش از پیش گسترش داده است. اکنون انواع مختلفی از تحلیل­های آمار فضایی که هر کدام می­توانند اطلاعات مفیدی در مورد الگوی توزیع، دسته­بندی، موقعیت و روابط عوارض جغرافیایی به دست دهند در اختیار محققان قرار دارد. بابلی[1] و گاتریل[2](1995) طی مطالعاتی، تعاریف و اهداف علم آمار فضایی را جمع­آوری نموده و این گونه بیان می­کنند:

داده­های مشاهده شدنی، در برخی فرآیندهای عملیاتی در فضا قابل دسترس هستند، و روش­ها به دنبال توصیف یا توضیح رفتار خودشان و یا سایر پدیده­های فضایی دیگر که با آن­ها در ارتباط هستند، می­باشند.

از مهمترین اهداف آمار فضایی در تحقیقات مختلف می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • تشخیص رفتار مکانی پنهان پدیده­های طبیعی و انسانی؛
  • شناسایی الگو­های فضایی و روند­های آن؛
  • تحلیل نحوه توزیع پدیده­ها در محیط مکانی – فضایی؛
  • تصمیم­سازی و تصمیم­گیری بهتر؛
  • ارزیابی پدیده­ها در سطح اطمینان بالاتر؛
  • پیش­بینی مقادیر در مناطقی که مشاهدات پدید نیامده­اند؛
  • موقعیت­های فضایی را می­توان به طور مستقیم در ارزیابی آن با ویژگی­های دیگر ادغام کرد.

[1] Bailey

[2] Gatrellبرچسبها:

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com