نرم‌افزار PipeSim

خلاصه:

PipeSim یکی از پر استفاده‌ترین نرم‌افزارهای مورد استفاده مهندسان بهره‌برداری برای بررسی عملکرد تولیدی چاه و تلاش در جهت بهینه نمودن تولید است. معادلات گوناگون چند فازی، مدل‌های مختلف تکمیل چاه، استفاده از مدل‌های نفت سیاه و ترکیبی و امکان شبيه‌سازی روشهای فرازآوری مصنوعی (فرازآوری با گاز، استفاده از پمپ‌های درون چاهي و …)  PipeSim را به یکی از قوی‌ترین ابزارهای این رشته تبدیل نموده است.

هدف:

آشنايي با نرم‌افزار PipeSim و استفاده از آن در مدل‌سازي و بهبود توليد از چاه و نيز طراحي جريان‌هاي دو فازي

پيش‌نياز:

آشنايي كلي با مباحث عمليات بهره‌برداري (گذراندن درس عمليات بهره‌برداري 2 پيشنهاد مي‌شود)

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com