نرم‌افزار ECLIPSE 300

خلاصه:

نرم افزار ECLIPSE 300 علاوه بر داشتن ویژگی‌ها و توانمندی‌های ECLIPSE 100 می‌تواند از معادلات حالت و یا نسبت‌های تعادلی وابسته به فشار نیز در حل مسائل بهره گیرد. ECLIPSE 300 زمانی استفاده می‌شود که رفتار هیدروکربن‌ها به صورت تركيبي (Compositional) در نظر گرفته شود (مانند مخازن گاز میعانی و یا نفت تبخیری volatile oil).

هدف:

شبيه‌سازي مخازن به صورت تركيبي و پيش‌بيني عملكرد مخازن در اثر تزريق گاز

پيش‌نياز:

آشنايي نسبي با ECLIPSE 100 و PVTi يا Winprop

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com