شبيه‌سازي رسوب آسفالتين با نرم‌افزار Winprop

خلاصه:

نرم‌افزار Winprop از جمله قوي‌ترين نرم‌افزارها در پيش‌بيني رسوب آسفالتين در مخزن به شمار مي‌آيد. در اين دوره مباني رسوب آسفالتين، مدل‌هاي مختلف رسوب، و كاربرد اين نرم‌افزار در اين مورد معرفي مي‌شود.

هدف:

ايجاد مهارت در شبيه‌سازي ترموديناميكي رسوب آسفالتين با استفاده از نرم‌افزار Winprop از پكيج CMG

پيش‌نياز:

درس خواص سيالات و درس ترموديناميك

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com