نرم‌افزار IMEX

خلاصه:

نرم‌افزار IMEX از پكيج (CMG/ Computer Modeling Group) نرم‌افزار شبيه‌ساز نفت سياه مخزن است كه به صورت گرافيكي و به راحتي داده‌ها را وارد نموده و خروجي‌هاي مورد انتظار را نتيجه مي‌دهد.

هدف:

آشنايي با مراحل شبيه‌سازي ديناميكي يك مخزن با استفاده از شبيه‌ساز و بررسي تأثير پارامترهاي مختلف در توليد و مديريت مخزن

پيش‌نياز:

آشنايي با مهندسي مخزن

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com