دوره آموزش جامع Aspen B-JAC

Aspen B-JAC

نرم افزار Aspen B-JAC شامل تعداد زیادی از برنامه های زیر مجموعه برای طراحی حرارتی، طراحی

مکانيکی، تخمين هزینه و ترسيمهای مهندسی برای مبدلهای حرارتی و مخازن تحت فشار است.

مهمترین این برنامه ها عبارتند از:

طراحی حرارتی مبدلهای حرارتی پوسته و لوله :Aspen Hetran

طراحی مکانيکی، تخمين هزینه و ترسيمهای مبدلهای پوسته و لوله و مخازن فشار :Aspen Teams

طراحی حرارتی کولر های هوایی :Aspen Aerotran

سر فصل دوره B-Jac Aspen:

 • اصول انتقال حرارت در مبدلهای حرارتی
 • اصول کنترلی
 • تعیین ویژگیها و شرایط فرآیندی
 • طراحی حرارتی
 • طراحی هیدرولیکی
 • تجزیه و تحلیل تنش ها ، خوردگی و ساییدگی
 • ملاحظات انتخاب جنس
 • مبدلهای پوسته و لوله
 • شبیه سازی و ارزیابی مبدلهای مایع-مایع
 • اتصال نرم افزار Aspen Plus و نرم افزارهای Hetran و Aerotran
 • طراحی ریبویلر
 • ریبویلر ترموسیفون
 • ریبویلرKettle
 • ترموسیفون های یکبار گذر
 • ریبویلرهای داخلی
 • ریبویلرهای گردش اجباری
 • رفع اشکال و آزمون

نحوه ارائه: عملی-تئوری همراه با ارائه جزوه و منابع بصورت الکترونیکی
پیش نیاز: دید کلی از علم مهندسی فرآیند و مکانیک

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com