دوره آموزش جامع Eclipse

یکی از مهمترین مراحل برای توسعه میادین هیدروکربوری و پیش بینی تولید و ارزیابی اقتصادی بررسی رفتار دینامیکی تولیدی میدان و شبیه‌سازی مخازن می باشد.

بسته نرم افزاری GeoQuest محصولی از شرکت Schlumberger بوده و انجام مراحل مختلف شبیه‌سازی میدان را ممکن می‌کند. این نرم افزار جامع ترین نرم افزار شبیه‎‌سازی مخزن می باشد.

شبیه‌ساز مخزن ECLIPSE نرم‌افزاری جامع و کامل جهت انجام عملیات شبیه‌سازی انواع مخازن با هر درجه پیچیدگی ساختمانی، زمین‌شناختی، و یا نوع سیال است. کاربردهای ECLIPSE با توجه به قابلیت های گسترده و فراوان آن نسبت به سایر نرم‌افزارهای شبیه‌ساز مشابه بسیار زیاد است به طوری که می‌توان گفت به یک استاندارد جهانی تبدیل گردیده است.این نرم افزار در نسخه های گوکاگون وجود دارد که در زیر توضیح تعدادی از آنها آمده است.

نرم افزار ECLIPSE 100 نرم‌افزار شبیه‌ساز نفت سیاه (Black Oil) مخزن است که در آن فرض بر این است که سیال مخزن از نفت، گاز محلول و آب تشکیل شده است و نفت مخزن و گاز محلول به هر نسبت با هم امتزاج پذیرند.

نرم افزار ECLIPSE 300 علاوه بر داشتن ویژگی‌ها و توانمندی‌های ECLIPSE 100 می‌تواند از معادلات حالت و یا نسبت‌های تعادلی وابسته به فشار نیز در حل مسائل بهره گیرد.

این نرم افزار علاوه بر این دو ماژول، ماژول‌های دیگری را هم دارد که در زیر آمده است:

ماژول PVTi یکی از نرم افزارهای قدرتمند خواص سیال مخزن بوده که توسط شرکت Schlumberger معرفی شده است. این نرم افزار بسته ای بر اساس معادلات حالت می باشد که به منظور ایجاد اطلاعات PVT از اطلاعات آزمایشگاهی سیالات مخزن تهیه شده است:

در این نرم افزار با استفاده از داده های آزمایشگاهی نظیر فشار، دما، حجم نسبی، نسبت مولی و… و با استفاده از معادله حالت، نمودارهای مختلف سیال بر اساس محاسبات خود نرم افزار رسم می‌شود. سپس با استفاده از داده های آزمایشگاهی که در اختیار داریم، نمودارهای رسم شده توسط نرم افزار بر داده های واقعی منطبق می‌شود .به این کار به اصطلاح Match گیری گفته می‌شود. این انطباق با استفاده از تغییر در پارامترها و وزن دهی انجام می گیرد.

در این نرم افزار امکان انتخاب چندین معادله حالت، استفاده از معادلات مختلف برای ویسکوزیته و نیز امکان تنظیم (tune) نمودن معادلات، با داده‌های آزمایشگاهی نیز وجود دارد. در انتها می توان داده های PVT را به فرم مناسب برای شبیه سازی های مخزن (مانند نرم افزار Eclipse) خروجی گرفت.

ماژول SCAL از پكيج ECLIPSE براي آناليز ويژه داده‌هاي مغزه‌هاي نفتي و در واقع براي تبديل داده‌هاي تراوايي نسبي و فشار مويينگي آزمايشگاهي به فايل‌هاي مورد استفاده در شبيه‌سازها توسعه يافته است. در اين دوره روش استفاده از اين نرم‌افزار و قابليت‌هاي آن مورد بحث قرار مي‌گيرند.

در ماژول FloGrid می‌توان با ورود اطلاعات زمين شناسي و چاه‌ها به نرم افزار FloGrid، ساخت مدل خواص مخزن و انجام مرزبندی و شبكه بندی مدل استاتیک، انجام Upscaling، چگونگی انجام انواع Local Grid Refinement برای گریدهای حول چاه، خروجی های لازم جهت شبيه سازی دینامیک در Eclipse را تهیه کرد.

سرفصل دوره آموزش نرم افزار Eclipse 100 :

۱    درک چگونگی عملکرد شبیه سازها

۲    چگونگی تعریف ژئومتری های block-center و corner-point

۳     تعریف خواص سنگ و سیالات مخزن

۴     تعریف سفره های آبی

۵     درک ساختار فایلی Eclipse

۶     درک قوانین فایل های ورودی

۷     تعیین و ویرایش فایلهای ورودی و خروجی

۸     ساخت و اجرای چندین مدل

۹     آنالیز داده ها از طریق سایر نرم افزارها

توجه: استفاده از این دوره به دانشجویانی که درس مخزن ۱ را گذرانده و یا در حال گذراندن هستند پیشنهاد می گردد.

سرفصل دوره آموزش نرم افزار Eclipse 300 :

۱    تفاوت مدل های black oil و compositional

۲     اجزاء ، معادلات حالت ، محاسبات فلش

۳     (نمودار فازی، نمودار سه گانه، تفکیک و جداسازی اجزاء،رگراسیون، خروجی به Eclipse)

۴     از PVTi به Eclipse 300

۵     آزمایشات PVTi

۶     استفاده از نمودارهای سه گانه

۷     امتزاج پذیری (and multiple contact first contact )

۸     محاسبات فلش

۹     مچ نمودن ویسکوزیته Eclipse 300

۱۰     از Eclipse 100 به Eclipse 300

۱۱     تفاوت های Eclipse 100 و Eclipse 300

۱۲     بخش های مختلف Eclipse 300

۱۳     گزارشات مربوط به convergence

۱۴     تراوایی های نسبی نفت و گاز شبه بحرانی (near critical)

۱۵     سیستم های گاز – آب

۱۶    شبیه سازی تزریق CO2

۱۷     مطالعات موردی

توجه: برای گذراندن این دوره آشنایی نسبی با Eclipse 100 الزامی است.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com